There are no translations available.

Вашият бизнес е свързан с организиране и провеждане на SMS кампании към дестинации от цял свят.

Предлагаме ви възможност за:

  • Изпращане на SMS съобщения до 712 оператора в 212 страни
  • Без ограничение в обема
  • Известяване за получаване на съобщението (delivery report)
  • Входящи SMS

Цените се определят в зависимост от количеството.

 

 

Спестете сега!

Oбадете се на: (02) 400 8101 
и започнете да спестявате.