There are no translations available.

Услугата Dialog BIZ се предоставя чрез изграждане на връзка между учрежденската телефонна централа на клиента в неговия офис и мрежата на "Диалог". В зависимост от наличните възможности връзката може да се осъществи посредством:

  • Интернет
  • PSTN (телефонната мрежа на настоящ оперaтoр)

  • Връзка чрез Интернет
  • Връзка през PSTN

Ползването на услугата посредством IP свързаност предполага клиентът да разполага с Интернет връзка с определени параметри за качество. Връзката между телефонната централа и мрежата на "Диалог" става чрез Voice Gateway, който се свързва към централата на портове тип:

  • ISDN BRI (2 канала),
  • ISDN PRI (30 канала) или
  • POTS (обикновена тел. линия)

Този начин на свързване позволява да запазите изцяло съществуващата телефонна инфраструктура и не променяте начина, по който сте свикнали да избирате номера в страната или чужбина.

Можете да запазите досегашния ви телефонен доставчик и успоредно с това да ползвате Dialog BIZ по направленията, по които имаме по-добри условия.


Dialog BIZ може да ползвате дори ако нямате връзка към Интеренет. Това не бива да ви притеснява - качеството на връзката ще бъде същото и отново ще спестявате с всеки проведен разговор!

За да осъществим връзка до мрежата на "Диалог", ние конфигурираме номер за достъп във вашата телефонна централа (или телефонен апарат, в случай че не разполагате с тел. централа). По този начин връзката до "Диалог" ще става чрез настоящия ви телефонен оператор, срещу минимална такса на минута.

Този вариант е удачен, когато искате да запазите настоящия ви оператор за градски и междуградски разговори и същевременно с това търсите оптимизация на международните ви разговори.

Можете да започнете да спестявате веднага, тъй като не е необходима никаква инвестиция или инсталация на допълнително оборудване!


 

Спестете сега!

Oбадете се на: (02) 400 8101 
и започнете да спестявате.